27. апр 2018. Navigation, News

Obuka zaposlenih za preventivno delovanje i reagovanje u udesnim situacijama u preduzeću VML d.o.o. u skladu sa Planom zaštite od udesa i Izveštajem o bezbednosti

Dana 26.04.2018. godine u Beogradu u prostorijama „VML“ d.o.o.  u Jakovu, konsultanti Aurora green d.o.o, Jadranka Radosavljević i Milijan Savić, održali su zaposlenima obuku: „Za preventivno delovanje i reagovanje u udesnim situacijama u preduzeću VML d.o.o. u skladu sa Planom zaštite od udesa i Izveštajem o bezbednosti“.

Specifični cilj obuke bio je:

  • predstavljanje zaposlenima Plana zaštite od udesa i Izveštaja o bezbednosti preduzeća VML d.o.o.
  • upoznavanje sa aktivnostima koje su preduzete u pogledu upravljanja rizicima od hemijskog udesa
  • da se zaposleni upoznaju sa opasnostima koje su procenjene u toku izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa.
  • da se zaposleni upoznaju sa svakom pojedinačnom ulogom radnika kao i ulogama organizovanih timova i ekipa, sa merama prevencije i planiranim aktivnostima za odgovor na udes.

Obukom su bile obuhvaćene sledeće oblasti:

  • Upoznavanje sa Planom zaštite od udesa i Izveštajem o bezbednosti
  • Osobine opasnih materija i mere zaštite
  • Postupanje u slučaju udesa.

Obuka zaposlenih za preventivno delovanje i reagovanje u udesnim situacijama