01. мар 2022. News, Obuke, Upravljanje otpadom

Održana dvodnevna obuka u oblasti upravljanja otpadom za zaposlene u JMU “Radio televizija Srbije” Beograd

U prostorijama JMU “RTS” održana je dvodnevna obuka u oblasti upravljanja otpadom. Tokom prvog dana klijentu su predstavljeni aktuelni propisi iz oblasti upravljanja otpadom koji utiču na poslovanje privrednog društva, opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada, a održane su i vežbe (popunjavanje dokumenta o kretanju otpada i vođenje dnevne evidencije). Drugog dana obuke predstavnici JMU “RTS” upoznati su sa obavezama privrednog društva- proizvođača otpada, pravilnim upravljanjem posebnim tokovima otpadom i sa sadržinom Plana upravljanja otpadom.