Aurora Green logo
05. авг 2021. EIA, Javne rasprave

Održana javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za tretman opasnog ambalažnog otpada za klijenta „CHEMPRO“ D.O.O.

U četvrtak dana 29.07.2021. godine, u prostorijama Gradske uprave Leskovac, održana je prezentacija Studije procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za tretman opasnog ambalažnog otpada na K.P. br. 2104 K.O. Leskovac.