26. јул 2021. EIA, Javne rasprave

Održana javna rasprava Studije procene uticaja na životnu sredinu za klijenta ,,D.O.O. COMPOSTING“

U utorak 20.07.2021. godine u prostorijama opštine Smederevo održana je prezentacija Studije procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za privremeno skladištenje i tretman – kompostoranje neopasnog biorazgradivog otpada na komposteru i na kompostnom polju na katastarskoj parceli br. 493/34 KO Smederevo.