24. феб 2020. Navigation, News, Obuke

Održana obuka u oblasti upravljanja otpadom menadžmentu firme „MASTERPLAST YU“ d.o.o.

Dana 21.02.2020. u prostorijama klijenta „MASTERPLAST YU“ d.o.o. u Subotici, održana obuka u oblasti upravljanja otpadom menadžmentu preduzeća. Obuka se sastojala iz dva predavanja, prvo predavanje imalo je za svrhu upoznavanje mendžmenta firme sa zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom, definicijama pojma otpad, njegovim vrstama, načinima upravljanja, kao i osnovnim načelima i opcijama za upravljanje otpadom. U drugom delu predavanja, konsultanti iz „Aurora green“ su dali prikaz sadašnjeg stanja upravljanja otpadom u okviru preduzeća „MASTERPLAST YU“ d.o.o.  Pored predstavljanja stanja i identifikovanih neusaglašenosti na polju upravljanja otpadom, poseban osvrt je dat na količine generisanog komunalnog i ambalažnog otpada u proteklim godinama, kao i merama za poboljšanje postojećeg stanja upravljanja otpadom.