22. јун 2022. News

Održana obuka u oblasti upravljanja otpadom predstavnicima Naučnog instituta za Veterinarstvo Republike Srbije

Tokom juna meseca održana je obuka u oblasti upravljanja otpadom predstavnicima najstarije
veterinarske institucije u našoj zemlji- Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije.
Tokom obuke predstavljeni su aktuelni propisi iz oblasti upravljanja otpadom koji utiču na
poslovanje naučnog instituta, opšti principa upravljanja otpadom i klasifikacija otpada. Pored
navedenog predstavnici Naučnog instituta za veterinarstvo upoznati su sa obavezama
proizvođača otpada, pravilnim upravljanjem posebnim tokovima otpada i sa sadržinom Plana
upravljanja otpadom.