30. дец 2019. News

Održana prezentacija i javna rasprava ažurirane Studije procene uticaja na životnu sredinu livnice ,,Mg-Serbien“ d.o.o.

Dana 26.12.2019. u prostorijama opštine Raška konsultanti „Aurora green“ d.o.o. zajedno sa predstavnicima preduzeća ,,MG-Serbien“ d.o.o. su održali javnu prezentaciju Ažurirane studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta proizvodnje magnezijuma iz otpada na bazi magnezijuma nestandardnog kvaliteta, do komercijalnog proizvoda definisanih osobina, kao i postrojenja za tretman otpadne livačke šljake i mulja nastalog taloženjem otpadne vode iz procesa pranja livačkih lonaca i sistema za prečišćavanje otpadnih gasova – skrubera, sve na k.p. 718, KO Bela Stena, SO Raška.