09. јул 2021. News

Održana prezentacija Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa preduzeća ,,VML“ d.o.o.

Tokom februara meseca 2021. godine konsultanti naše kompanije zajedno sa spoljnih saradnicima i predstavnicima „VML“ d.o.o., ažurirali su Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa za preduzeće ,,VML“ d.o.o. iz Jakova, Surčin.

Dana 07.06.2021. godine u prostorijama opštine Surčin, predstavnici „VML“ d.o.o. i konsultanti „Aurora green“ d.o.o., održalisujavnu prezentaciju Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa preduzeća ,,VML“ d.o.o.

.