18. дец 2021. News

Potpisan ugovor sa kompanijom Power Construction Corporation of China d.o.o. Ogranak Beograd

16. decembra 2021. potpisan je ugovor o pružanju konsalting usluga i nadzora u oblasti zaštite životne sredine sa kompanijom „Power Construction Corporation of China“ d.o.o, ogranak Beograd.

Kompanija „Power Construction Corporation of China“ d.o.o., ogranak Beograd je izvođač građevinskih radova za realizaciju „Projekta izgradnje infrastrukture i nasipanja za depo metroa na Makiškom polju u Beogradu“.