15. апр 2021. News

Predat Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti zagađujućih materija u vode u preduzeću ,,Arabesa“ d.o.o. u Beogradu

Nakon potpisanog ugovora, obliska lokacije i prikupljanja i obrade dokumentacije, dana 01.04.2021. godine, preduzeću ,,Arabesa“ d.0.0. u Beogradu predat je Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti zagađujućih materija u vode.

Ovim dokumentom definisane su sve aktivnosti  sa pojedinačnim rokovima kako bi se emisije zagađujućih materija u vode uskladile sa graničnim vrednostima propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS“ br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).

 

Arabesa