14. јул 2021. News

Predat Plan upravljanja otpadom za „IKEA SRBIJA“ d.o.o.

Dvanaestog jula 2021. godine predat je ažurirani Plan upravljanja otpadom za „IKEA SRBIJA“ d.o.o. Pomenuti Plan je izrađen u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon), kojim je definisana obaveza preduzeća da izradi Plan upravljanja otpadom ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada i da isti ažurira svake tri godine.

Velika nam je čast što je jedna od najvećih i najpoznatijih međunarodnih koncerna i najveći maloprodajni lanac nameštaja i ostalih komada pokućstva, „IKEA SRBIJA“ d.o.o.,  prepoznala naš rad i izabrala nas za partnera na ovom projektu.