08. дец 2021. Upravljanje otpadom

Predat Plan upravljanja otpadom za „SIA RS“ d.o.o.

Tokom decembra 2021. godine izrađen je Plan upravljanja otpadom za kompaniju ,,SIA RS” d.o.o. koja je deo globalnog sistema ,,SIA” i posluje u okviru delatnosti elektronske obrade i procesiranja podataka u vezi sa finansijskim transakcijama i operacijama, koje se odvijaju u okviru sistema platnog prometa pojedinih zemalja i u okviru međunarodnog platnog prometa.