14. јан 2021. News

Predata je finalna verzija revidiranog Plana upravljanja otpadom za „MONDI ŠABAC“ d.o.o.

Tokom januara 2021. godine preduzeću „MONDI ŠABAC“ d.o.o. predata je finalna verzija revidiranog Plana upravljanja otpadom. Tokom trećeg ažuriranja Plana, konsultanti su izvršili uvid u trenutno stanje upravljanja otpadom, obavili sastanke sa predstavnicima preduzeća i dali predlog mera za unapređenje postojećeg sistema upravljanja otpadom. Predlog samog Plana upravljanja otpadom je usaglašen sa komentarima Naručioca, nakon čega je i finalna verzija predata.