Izveštavanje za NRIZ i LRIZ

– Izrada izveštaja o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada–

  • ,,Elita-Cop” d.o.o. Beograd
  • ,,Daniel Kop Novi” d.o.o. Beograd
  • ,,MOST EXPORT-IMPORT” d.o.o. Beograd
  • ,,To-ma palete” d.o.o. Beograd
  • ,,Andritz-Hydro” d.o.o. Beograd
  • ,,IVA” d.o.o. Beograd
  • ,,Grafikum” d.o.o. Beograd

– Izrada izveštaja generisanju otpada –