02. апр 2013. Некатегоризовано

Saradnja iz oblasti upravljanja hemikalijama uspostavljena sa Fertex d.o.o.

Aurora green d.o.o. i  Fertex d.o.o.   dogovorili  su  pružanje konsultantskih usluga savetnika za hemikalije u smislu nadgledanja usaglašenosti poslovanja preduzeća Fertex d.o.o. sa  regulativom iz oblasti upravljanja hemikalijama.