05. окт 2018. Navigation, News

Septembar 2018 – Potpisan ugovor sa gradom Smederevom

Grupa ponuđača Aurora green d.o.o. i Beohidro d.o.o. iz Beograda potpisali su ugovor sa gradom Smederevom za izradu Plana energetske efikasnosti grada Smedereva. Osnovni elementi koje treba da sadrži program energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave (JLS) propisani su članom 10. Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Program energetske efikasnosti grada Smedereva sadržaće 12 osnovnih delova, koji su naslovljeni:

 1. Rezime
 2. Uvod
 3. Opšti podaci o JLS
 4. Opis primenjenih metodologija
 5. Pregled i procena godišnjih energetskih potreba JLS (energetski bilans)
 6. Analiza stanja potrošnje energije u JLS
 7. Predlog mera i aktivnosti za efikasno korišćenje energije
 8. Proračun uštede energije
 9. Način praćenja sprovođenja Programa
 10. Izvori finansiranja i finansijski mehanizmi za sprovođenje mera
 11. Izveštaj o sprovođenju Programa u prethodnom periodu, i
 12. Zaključak.