02. сеп 2023. EIA, News

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije, dogradnje, rušenja dela objekta i promene namene dela postojećeg poslovnog objekta fabrike za proizvodnju čipsa i drugih proizvoda od krompira na k.p. br. 5119/3 KO Čačak, grad Čačak, investirora Chips Way d.o.o.

U utorak 20.06.2023. godine u prostorijama gradske uprave grada Čačka održana je javna prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije, dogradnje, rušenja dela objekta i promene namene dela postojećeg poslovnog objekta fabrike za proizvodnju čipsa i drugih proizvoda od krompira na k.p. br. 5119/3 KO Čačak,investirora Chips Way d.o.o, koju je izradio naš tim stručnjaka.

Obrađivači studije su prisutnim predstavnicima grada Čačka i zainteresovanoj javnosti detaljno je prezentovali trenutno stanje životne sredine na užoj i široj lokaciji, uticaj predmetnog projekta na životnu sredinu i propisane mere i monitoring životne sredine.

Za predmetni projekat Tehnička komisija je dostavila Izveštaj sa pozitivnom ocenom Studije, a Nadležni organ je izdao Rešenje o davanju saglasnosti na studiju procene uticaja.