NOVA USLUGA: IZRADA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA

Kompanija “Aurora green” d.o.o. uvodi pružanje nove usluge – Izradu Plana upravljanja otpadom od građenja i rušenja. Članom 58a, Zakona […]