Uspešno održana obuka za stručnjake zaštite životne sredine

U hotelu „Moskva“ i online putem Zoom platforme predavači preduzeća „Aurora Green“ su održali trodnevnu obuku za stručnjake zaštite životne […]

Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE zagađujućih materija u vode za mlekaru „Mlekara Leskovac“ d.o.o.

Stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode […]

9. maj 2019. Učešće na naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem u Subotici – Paliću

Na 10. naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“, učestvovali su sa radom dr […]