Aurora Green logo
10. мар 2023. News, Upravljanje otpadom

Urađena je revizija Plana upravljanja otpadom za preduzeće „Green Waste“ d.o.o.

Kompanija „Green Waste“ angažovala je konsultante kompanije “Aurora green” da izvrše reviziju postojećeg Plana upravljanja otpadom, tokom februara meseca, 2023. godine.

Ažuriranje postojećeg Plana upravljanja otpadom izrvršeno je povodom ponovnog pokretanja postrojenja, a u cilju odgovornog poslovanja i zaštite životne sredine, na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životne sredine.

Tokom revidiranja Plana o upravljanju otpadom, posebna pažnja posvećena je unapređenju sistema upravljanja otpadom, sa posebnim akcentom na mere prevencije nastajanja otpada i smanjenja količine generisanja istog.