20. јул 2019.

Ostale usluge

EMP, Izveštavanje za NRIZ i LRIZ, Due Diligence, konsalting standarda, vodne dozvole, studije opravdanosti, ekološki nadzor, Izrada akcionih planova za dostizanje graničnih vrednosti zagađujućih materija u vode …