04. сеп 2020. Energetska efikasnost

Uspešno je izrađen Program energetske efikasnosti opštine Negotin

Finalna verzija Plana energetske efikasnosti opštine Negotin, koju su izradili konsultanti preduzeća Aurora green d.o.o.  zajedno sa eksternim stručnim saradnicima i predstavnicima opštine Negotin predata je 04.09.2020. godine opštini Negotin.

Program energetske efikasnosti opštine Negotin sadrži 12 osnovnih delova, koji su naslovljeni:

 1. Rezime
 2. Uvod
 3. Opšti podaci o opštini Negotin
 4. Opis primenjenih metodologija
 5. Pregled i procena godišnjih energetskih potreba
 6. Analiza stanja potrošnje energije
 7. Predlog mera i aktivnosti za efikasno korišćenje energije
 8. Proračun uštede energije
 9. Način praćenja sprovođenja Programa
 10. Izvori finansiranja i finansijski mehanizmi za sprovođenje mera
 11. Izveštaj o sprovođenju Programa u prethodnom periodu, i
 12. Zaključak.