31. мај 2017. Navigation, News

Uspešno održan seminar – Smernice za početnike u upravljanju otpadom sa primerima iz prakse

Dana 29.05.2017. godine, tim stručnjaka “Aurora green” d.o.o. u saradnji sa “Forum Media” је održao seminar ,,Smernice za početnike u upravljanju otpadom sa primerima iz prakse”.

Konsultanti su polaznicima pružili konkretne odgovore na pitanja iz prakse u upravljanju otpadom i dali konkretne savete i smernice za upravljanje otpadom u skladu sa regulativom.

Kroz interakciju sa predavačima polaznicima su prezentovane sledeće teme:

1.     Obaveze pravnih i odgovornih lica iz Zakona o upravljanju otpadom;

2.     Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada;

3.     Plan upravljanja otpadom i obaveze generatora otpada (posebni tokovi otpada, pravilna selekcija, sakupljanje i skladištenje otpada u praksi);

4.     Kretanje otpada – obaveze i praksa popunjavanja dokumenta o kretanju otpada (neopasnog i opasnog);

5.     Obaveza vođenja dnevne evidencije o otpadu i dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu nadležnom organu (elektronsko popunjavanje).