24. феб 2024. News, Obuke

Uspešno održana obuka za stručnjake zaštite životne sredine

U hotelu „Moskva“ i online putem Zoom platforme predavači preduzeća „Aurora Green“ su održali trodnevnu obuku za stručnjake zaštite životne sredine.

U periodu od 10. do 12. juna, učesnici obuke učestvovali su na intenzivnoj trodnevnoj obuci o ključnim aspektima zaštite životne sredine u Republici Srbiji. Obuka je obuhvatila niz radionica koje su detaljno razradile pravne i tehničke okvire relevantne za praksu u oblasti zaštite životne sredine.

Prvi dan obuke fokusirao se na pravne obaveze pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima u oblasti zaštite životne sredine. Učesnici su dublje razumeli zaštitu od hemijskih udesa, posebno obaveze Seveso postrojenja, kao i proceduru strateške procene uticaja na životnu sredinu i integrisanu kontrolu zagađenja.

Drugog dana, pažnja je bila usmerena na regulativu zaštite vazduha, uključujuć i monitoring kvaliteta vazduha. Takođe su razmatrane emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora, kao i upravljanje i zaštita voda, sa detaljnim pregledom pravnih okvira. Učesnici su takođe dobili uvid u zaštitu od buke i zračenja.

Završni dan obuke posvećen je novim izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, uključujući obaveze vođenja evidencije o otpadu, izveštavanje i planiranje upravljanja otpadom. Poseban naglasak stavljen je na klasifikaciju otpada, posebne tokove otpada i primere dobre prakse u upravljanju otpadom.