04. нов 2020. News

Započeta saradnja sa farmaceutskom kompanijom  ,,Galenika“ a.d. na izradi Akcionog plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti zagađujućih materija u vode

Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS“ br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016), utvrđuju se granične vrednosti emisije za određene grupe i kategorije.

Preduzeće „Aurora green“ d.o.o. je započelo saradnju sa farmaceutskom  kompanijom  ,,Galenika“ a.d. na izradi Akcionog plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti zagađujućih materija u vode. Ovim dokumentom definisane su sve aktivnosti  sa pojedinačnim rokovima kako bi se emisije zagađujućih materija u vode uskladile sa graničnim vrednostima propisane Uredbom.