18. апр 2018. Navigation, News

Započeta saradnja sa preduzećem „MASTER FRIGO“ d.o.o.

Aurora green d.o.o. je u okviru konsultantskih usluga koje pruža preduzeću „MASTER FRIGO“ d.o.o. za članice firme pomenutog preduzeća izradila:

  • Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za postrojenje za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda mlekare „MASTER MILK“ d.o.o. iz Blaca i
  • Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode i Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja objekata za preradu mleka i proizvodnju mlečnih proizvoda na životnu sredinu za Poljoprivredni kombinat „ZLATIBOR“ d.o.o.

U cilju unapređenja zaštite životne sredine u toku je izrada Zahteva za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda mlekare „MASTER MILK“ d.o.o. iz Blaca.