23. јан 2023. News, Savetnik za hemikalije

Novi klijent našeg savetnika za hemikalije “TESIS” d.o.o.

Potpisan ugovor sa kompanijom “TESIS” d.o.o. Beograd o pružanju konsultantskih usluga savetnika za hemiklaije, odnosno iz oblasti upravljanja hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015). Kompanija “TESIS” d.o.o. Beograd bavi se prometom hemikalija. Pod konsultantskim uslugama iz oblasti upravljanja hemikalijama podrazumeva se prevođenje i usklađivanje bezbednosnih lista sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista („Sl glasnik RS“, br. 100/11), izrada celokupne neophodne dokumentacije radi upisa hemikalija u Registar hemikalija (u tekućoj godini za hemikalije uvežene u prethodnoj godini), podnošenje prijave za upis hemikalija u Registar hemikalija u skladu sa zakonom i staranje o pravilnom upravljanju hemikalijama u skladu sa zakonom.