03. јул 2012. Navigation, News

02.07.2012. Izrada dokumentacije za dobijanje dozvole za upravljanje otpadom

Počela izrada dokumentacije za dobijanje dozvole za skladištenje i tretman plastičnog otpada postrojenja „PET EKO RECYCLING“ d.o.o. Beograd.