Ostali projekti iz oblasti zaštite životne sredine

OSTALI PROJEKTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Opština Rakovica, Beograd

IPA Adriatic program prekogranične saradnje – Projekat SPEEDY (Shared Project for Environmental Evaluation with DYnamic governance)

 • Opština Boljevac

Izrada Programa zaštite životne sredine za opštinu Boljevac za period od 2015. do 2020. godine

 • Grad Pančevo

IPA Projekat- Program mera zaštite doline reke Tamiš od državne granice do ušća u Dunav kod Pančeva, za period 2011 – 2021, Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

 • Opština Blace

Seminar za zaposlene u lokalnoj samoupravi na poslovima iz oblasti životne sredine u opštini Blace „Uskladite svoje poslovanje sa zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom

 • Površinski kopovi Kolubara” d.o.o. Baroševac

Obuka zaposlenih iz oblasti upravljenje otpadom i zaštita životne sredine

 • Delta Holding” d.o.o. Beograd

Obuka za zaposlene iz više preduzeća članica Delta Holdinga – Plan upravljanja otpadom

 • Elektrosrbija” d.o.o. Kraljevo

Obuka upravljanja otpadom za zaposlene u JP EPS „Elektrosrbija d.o.o Kraljevo

 • Institut za puteve” a.d. Beograd

Obuka upravljanja otpadom za zaposlene u „Institut za puteve a.d. Beograd

 • MERCEDES-BENZ SRBIJA I CRNA GORA” d.o.o. Beograd
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom – godišnji ugovor;
 • Konsultantske usluge u postupku pribavljanja Vodne dozvole;
 • Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)
 • Pharmaceutical Balkans” 

Konsultantske usluge iz oblasti upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanu otpadom;

 • ,,NIS” d.o.o. Beograd (naftna industrija)

Stručno mišljenje o sumpornoj kiselini

 • Toyota Srbija” d.o.o. Beograd

Praćenje zakonskih propisa iz oblasti životne sredine za potrebe Toyota Srbija i servisa u Srbiji

 • Fertil” d.o.o. Bačka Palanka (Victoria Group)

Inženjering i konsalting u oblasti zaštite životne sredine

 • Ecolab” d.o.o. Beograd

Izveštaj usaglašenosti sa zakonskim propisima (životna sredina)

 • DVA EN” d.o.o. Beograd

Analiza lokacije sa aspekta ishodovanja dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada

 • ,,AmRest” d.o.o. Beograd

Audit upravljanja otpadom na lokacijama KFC restorana u Srbiji:

 • KFC Delta City, Jurija Gagarina 16, Novi Beograd
 • KFC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 4, Novi Beograd
 • KFC Vase Čarapića square 24, Beograd
 • KFC Stadion, Zaplanjska 32, Voždovac, Beograd
 • KFC Novi Sad Big, Sentandrejski put 11, Novi Sad
 • ,,Ramboll” d.o.o. Danska

Pružanje konsultantskih usluga u oblasti zaštite životne sredine za potrebe učestvovanja na tenderu

 • ,,FORUM MEDIA” d.o.o. Beograd
 • Obuka za stručnjaka za zaštitu životne sredine
 • Obuka specijalista za zaštitu od hemijskih udesa
 • Priprema priručnika za upravljanje otpadom
 • Elaborat zaštite životne sredine koji uključuje plan zaštite životne sredine i plan upravljanja otpadom projekta rekonstrukcije i energetsko-građevinske sanacije OŠ „Đorđe Simeonović“ u Podgorcu, opština Boljevac
 • Elaborat zaštite životne sredine koji uključuje plan zaštite životne sredine i plan upravljanja otpadom projekta rekonstrukcija osnovne škole “Mitropolit Mihailo“ u Sokobanji
 • Strategija upravlјanja i planovi implementacije (MSIP) za upravlјanje rizicima ESHS-a za pojačano održavanje državnog puta Ib reda br.15 – VOJPUT Subotica
 • Elaborat zaštite životne sredine koji uključuje plan zaštite životne sredine i plan upravljanja otpadom projekta rekonstrukcije Gerontološkog centra Pančevo u Pančevu
 • Elaborat zaštite životne sredine koji uključuje plan zaštite životne sredine i plan upravljanja otpadom za izvođenje projekta energetsko-građevinske sanacije odvojenog objekta Osnovne škole “9. srpska brigada” u Boljevcu
 • Strategija održivog razvoja opštine Mali Zvornik 2019-2025
 • Beohidro“ d.o.o. Beograd

Program energetske efikasnosti grada Smedereva

 • JP „Agencija za upravlјanje lukama“, Beograd

Studija o utvrđivanju poslovne politike Agencije za upravlјanje lukama u oblasti upravlјanja otpadom na plovnim rekama u Republici Srbiji

 • ,,Arena Meding d.o.o. Beograd

Izveštaj o preveri stanja upravljanja otpadom sa preporukama za otklananje neusaglašenosti i unapređenje poslovanja klijenta „Arena Meding“ d.o.o., Beograd

 • ,,Kompanija IVA” d.o.o. Šabac

Izrada i prijava godišnjeg izveštaja o bilansima emisija zagađujućih materija u vazduh

 • „ESO TRON“ d.o.o. Novi Sad

Obuka o upravljanju biorazgradivim otpadom za zaposlene u kompaniji „ESO TRON“ d.o.o.

 • Institut za nuklearne nauke „VINČA“

Obuka u oblasti upravljanja otpadom

 • GU Smederevo

Plan kvaliteta vazduha Smederevo,

Plan Energetske efikasnosti grada Smedereva

 • SO Negotin

Program Energetske efikasnosti opštine Negotin

 • Aerodrom Beograd

Upravljanje opasnim materijama i plan reagovanja u slučaju prosipanja

 • Grad Bor

Plan energetske efikasnosti grada Bora

Program energetske efikasnosti grada Bora

 • „Tyger Tyres“ d.o.o.

Obuka upravljanja otpadom za zaposlene u „Tyger Tires“ d.o.o. Beograd

 • „Radiodifuzna ustanova – Radio Televizija Srbije“ (javni servis Republike Srbije- emitovanje digitalnog radio i televizijskog programa)

Obuka u oblasti upravljanja otpadom za zaposlene u JMU „Radio Televizija Srbije“ Beograd

 • Opština Trstenik

Kraktokorčni akcioni plan za zaštitu vazduha

 • „Arabesa“ d.o.o.

Konsultantske usluge iz oblasti upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanu otpadom

 • „VML“ d.o.o.

Konsultantske usluge iz oblasti upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanu otpadom

 • „Masterplast YU“ d.o.o.

Konsultantske usluge iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa regulativom

 • „Composting“ d.o.o.

Konsultantske usluge iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa regulativom

 • JP „Agencija za upravljanje lukama“ Beograd

Studija izvodljivosti za izgradnju terminala za prihvat i zbrinjavanje otpada sa brodova i drugih plovnih objekata

 • „Naučni institut za veterinarstvo Srbije“ Novi Sad

Obuka u oblasti upravljanja otpadom

 • „Everway Combex“ d.o.o.

Upis u registar trgovaca i posrednika u oblasti upravljanja otpadom

 • Ras inženjering d.o.o. Beograd

Elaborat zaštite životne sredine za projekat izgradnje podzemne garaže Pinki

 • Bauprojekt

Elaborat zaštite životne sredine

 • Acta media

Obuke za specijalistu za životnu sredinu