Savetnik za hemikalije

USLUGE SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

 • MERCEDES-BENZ SRBIJA I CRNA GORA” d.o.o. Beograd
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • PRINTMAN” d.o.o. Beograd
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • Fertex SP” d.o.o. Beograd
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • Starel Plus” d.o.o. Niš
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • Agrooprema” d.o.o. Subotica
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor
 • Optima Modriča” d.o.o.
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • Star Import” d.o.o.
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • Furnir” d.o.o.
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • Šljivaković” d.o.o.
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • „DECO Inženjering“ d.o.o. Vrnjačka Banja
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • Nikom” d.o.o.
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • ,,Mitan oil” d.o.o.
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • ,,Ruthenotope” d.o.o.
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija;
 • Izrada bezbednosnih lista
 • ,,BROSE” d.o.o. Pančevo
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija;
 • Izrada bezbednosnih lista
 • „Oreol“ d.o.o. Valjevo
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija;
 • Izrada bezbednosnih lista
 • „HIP Azotara“ d.o.o. Pančevo
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija;
 • Izrada bezbednosnih lista
 • „Tesis“ d.o.o. Beograd
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama; Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija; Izrada bezbednosnih lista
 • „ISS Chemicals“ d.o.o. Novi Sad
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama; Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • „Swarovski“ d.o.o. Subotica
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama; Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija; Izrada bezbednosnih lista.
 • „Gorenje“ d.o.o. Valjevo
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor; Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija; Izrada bezbednosnih lista
 • ,,NanoGroup“ d.o.o. Beograd
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor; Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija; Izrada bezbednosnih lista
 • ,,ROX-BG“ d.o.o. Beograd
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor; Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija; Izrada bezbednosnih lista
 • ,,Goša montaža“ d.o.o. Beograd
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor; Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija; Izrada bezbednosnih lista