Planovi prilagođavanјa za nesanitarne deponije

– Izrada Planova prilagođavanјa i Radnih planova nesanitarnih deponija –

  • JKP „USLUGA“ Boljevac – Plan prilagođavanja postrojenja nesanitarne deponije Boljevac;
  • KJP „ Izvor “ Petrovac na Mlavi – Plan prilagođavanјa postrojenјa nesanitarne deponije „Svina“ u Petrovcu na Mlavi;
  • JKP „3. Oktobar“ Bor – Plan prilagođavanja postrojenja nesanitarne deponije Bor;