Savetnik za hemikalije

Pružamo usluge Savetnika za hemikalije prema Zakonu o hemikalijama („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15): prijavu za upis hemikalija u Registar hemikalija, izradu dosijea o hemikaliji, bezbednosnog lista, zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu i stavljanje biocidnog proizvoda u promet, vodimo evidencije o hemikalijama, biocidnim proizvodima i uvozu/izvozu određenih opasnih hemikalija, vršimo klasifikaciju hemikalija i sve ostale aktivnosti koje proizilaze iz navedenog zakona i pratećih podzakonskih akata.