Dozvole za upravljanje otpadom

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

 • JKP „KOMRAD” Vranje

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • JKP „Obrenovac” Obrenovac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • Opština Trstenik

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom) za gradsku deponiju

 • ,,Arabesa” d.o.o. Barič
 • Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom);
 • Konsultantske usluge iz oblasti upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom – godišnji ugovor
 • ,,REMEO” d.o.o. (skladištenje otpada)
 • ,,Tehnopapir” d.o.o. Beograd (skladištenje i tretman neopasnog otpada)
 • ,,Elita-Cop” d.o.o. Beograd
 • Konsultantske usluge na pripremi zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera –upravljanje otpadom);
 • Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)
 • ,,VHP sistem” d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera-upravljanje otpadom)

 • ,,MG Serbien” d.o.o. Raška

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera-upravljanje otpadom)

 • ,,Green Idea” d.o.o. Loznica

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera-upravljanje otpadom)

 • „Kužner ulje“ d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera-upravljanje otpadom)

 • „Lara Recycling“ d.o.o. Kragujevac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera-upravljanje otpadom)

 • ,,Image-Z” d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Sekundar” d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Daniel Kop Novi” d.o.o. Beograd
 • Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom);
 • Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)
 • ,,REPRO-MIS” d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Ecodvorište” d.o.o. Obrenovac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Mali servis” d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Društvo za proizvodnju, promet i usluge EUROŠPED KOMERC” d.o.o. Loznica

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,MM PRODUKT” d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera-upravljanje otpadom)

 • Stovarište metalnih i nemetalnih otpadaka „Jevta Jevtić Bojan pr Zvečka”

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Maple Corporation” d.o.o. Pančevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Iteko partners” d.o.o. Inđija

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • S.Z.T.R „Vebis” Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Safi” d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Comp Jet” d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Beta Commerce” d.o.o. Beograd (reciklaža tonera)

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole, zahtev o potrebi procene uticaja na životnu sredinu (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom);

 • ,,Optima forma” d.o.o. Kruševac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Blubis” d.o.o. Surčin

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • Samostalna zanatska radnja „Flat Blink”

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,MOST EXPORT-IMPORT” d.o.o. Beograd
 • Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom);
 • Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)
 • ,,Mikel” d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,MIŠKO EURO PALETE” d.o.o. Zemun

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,PET EKO RECYCLING” d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,EURO METAL B&B” d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Metalika Promet 2012” d.o.o, Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,SRNA” d.o.o. Požarevac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Nole metal” d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Juteks” d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Ecocetas” d.o.o. Trgovište

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Mapet Eksport-Import” d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Metaloplastika Srećković” d.o.o. Vrnjačka Banja

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,To-ma palete” d.o.o. Beograd
 • Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom
 • Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)
 • ,,Molnar i Partner” d.o.o. Bačka Topola

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,BIODIZEL CO” d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Autoprevoznička radnja Stefanović Predrag”, Čačak

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Prevozničko ugostiteljska i zanatska radnja Tešić Svetomir” Banja Koviljača

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Autoprevoznička radnja Jakovljević Miloš PR Kulinovci”, Čačak

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,DANZAS TRANS” d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,EKO BEL 026” d.o.o Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,FEPLO” d.o.o. Čačak

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,NENAD PROMET” d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Sos metali” d.o.o. Obrenovac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Andritz-Hydro” d.o.o. Beograd

Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)

 • ,,Mark master” d.o.o.

Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)

 • ,,IVA” d.o.o. Beograd

Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)

 • ,,Grafikum” d.o.o. Beograd

Konsultantske usluge na izradi uputstva za upravljanje ambalažnim otpadom

 • ,,Mines team” d.o.o. Beograd

Konsultantske usluge-izvoz otpada

 • ,,Ferro Union” d.o.o. Subotica

Konsultantske usluge – izvoz otpada

 • ,,Sloboda građevinar”

Konsultantske usluge – skladištenje i tretman neopasnog otpada

 • JKP ,,Bor”

Konsultantske usluge – radni plan i plan prilagođavanja rada deponije

 • ,,RAGAB AY” d.o.o.

Konsultantske usluge – izvoz otpada

 • ,,IMEN COMPANY” d.o.o. Ruma

Konsultantske usluge – izvoz otpada

 • ,,EL KADY COMPANY” d.o.o. Pančevo

Konsultantske usluge – izvoz otpada

 • ,,EL ROUMY COMPANY” d.o.o. Ruma

Konsultantske usluge – izvoz otpada

 • ,,CIAK” d.o.o.

Konsultantske usluge – izvoz otpada, dozvola za skladištenje

 • ,,ASV” d.o.o.

Konsultantske usluge – dozvola za sakupljanje i transport

 • ,,Burai Company” d.o.o.

Konsultantske usluge – izvoz otpada

 • ,,Challenger KMB” d.o.o.

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,METAL-FORMA KOS” d.o.o Pančevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,GRUNER SERBIAN d.o.o. Vlasotince

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Dakota Star” d.o.o. Donji Tavankut

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Sirovina Koop” d.o.o., Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Reciklažni centar MML” d.o.o., Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „EKO KORI RECYCLING d.o.o., Lovćenac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Optima Forma d.o.o, Kruševac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „AMB Metali d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „ECO gradnja d.o.o. Zrenjanin

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „DEKI METALI 2014 d.o.o. Stari Banovci

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Metalka-trade d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Siloin d.o.o. Kovin

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Sainka d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Just Paper d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „BLD 037 d.o.o. Kruševac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Otpad promet d.o.o. Koceljeva

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • ,,Composting“ d.o.o.

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „EKO-MET RECIKLAŽA“ d.o.o.

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 •  „Kris Metal“ d.o.o.

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Lebarnik“ d.o.o.

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Progresija“ d.o.o.

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Bazenko“ d.o.o.

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Dragan Živković PR“

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „SOMETAL“ d.o.o.

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „DANI PROMET RECIKLAŽA“ d.o.o.

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „MARAK“ d.o.o.

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „DAVID METALI“ d.o.o.

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • Momčilo Dimić PR

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • Jelka Dragomirović PR Autoprevoznik, „Jelka Napredak Zvečka“

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • Interexpress doo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom-sakupljanje)

 • Kinetika Engineering doo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom-transport)

 • Ego Metal 021 Žabalj

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom-transport)

 • Milan Kostić PR Integra

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • Promet 2024 doo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom-transport)