SEVESO

IZRADA POLITIKE PREVENCIJE UDESA, IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSTI I PLANA ZAŠTITE OD UDESA

 • T- Nafta Trgovina“ d.o.o. Beograd

 • Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa za Seveso postrojenje u Kovačici;

 • VML“ d.o.o. Surčin

 • Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa za Seveso postrojenje;

 • Studija opravdanosti;

 • HIPOL“ a.d. Odžaci

Pružanje konsultantskih usluga vezano za Izveštaj o bezbednosti i Plana zaštite od udesa

 • METANOLSKO-SIRĆETNI KOMPLEKS“ a.d. KIKINDA

Priprema potrebne dokumentacije za dopunu Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa

 • RAFINERIJA NAFTE” A.D Beograd

Priprema potrebne dokumentacije za dopunu Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa

 • Površinski kopovi Kolubara“ Baroševac

 • Izrada Elaborata zaštite od hemijskog udesa (benzinske pumpe: Zeoke i Tamnava);

 • Procena rizika u vezi sa upravljanjem opasnim materijama na Tamnavi Zapadno Polje i Polju „C“ (Kolubara)

 • A.D. „Fabrika šećera TE-TO Senta“ Senta

Plan zaštite od udesa (u skladu sa Zakonom o Vanrednim situacijama)

 • Shipyard Bomex 4M“ d.o.o. Zrenjanin

Plan zaštite od hemijskog udesa brodogradilišta „SHIPYARD BOMEX 4M“ d.o.o.

 • PROMIST“ d.o.o. Novi Sad

Modelovanje i procena rizika od udesa na stanici za snabdevanje gorivom, Novi Beograd