SEVESO

IZRADA POLITIKE PREVENCIJE UDESA, IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSTI I PLANA ZAŠTITE OD UDESA

 • ,,T- Nafta Trgovina” d.o.o. Beograd
 • Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa za Seveso postrojenje u Kovačici;
 • ,,VML” d.o.o. Surčin
 • Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa za Seveso postrojenje;
 • Studija opravdanosti;
 • HIPOL“ a.d. Odžaci

Pružanje konsultantskih usluga vezano za Izveštaj o bezbednosti i Plana zaštite od udesa

 • ,,METANOLSKO-SIRĆETNI KOMPLEKS” a.d. KIKINDA

Priprema potrebne dokumentacije za dopunu Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa

 • ,,RAFINERIJA NAFTE” a.d. Beograd

Priprema potrebne dokumentacije za dopunu Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa

 • ,,Površinski kopovi Kolubara” d.o.o. Baroševac
 • Izrada Elaborata zaštite od hemijskog udesa (benzinske pumpe: Zeoke i Tamnava);
 • Procena rizika u vezi sa upravljanjem opasnim materijama na Tamnavi Zapadno Polje i Polju „C“ (Kolubara)
 • ,,Fabrika šećera TE-TO Senta” a.d. Senta

Plan zaštite od udesa (u skladu sa Zakonom o Vanrednim situacijama)

 • ,,Shipyard Bomex 4M” d.o.o. Zrenjanin

Plan zaštite od hemijskog udesa brodogradilišta „SHIPYARD BOMEX 4M“ d.o.o.

 • ,,PROMIST” d.o.o. Novi Sad

Modelovanje i procena rizika od udesa na stanici za snabdevanje gorivom, Novi Beograd