Akcioni planovi i vodne dozvole

AKCIONI PLAN ZA POSTEPENO SMANJENJE EMISIJA ODREĐENIH ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODI I PRIBAVLJANJE VODNE DOZVOLE

 • ,,Arabesa” d.o.o. Beograd (skladištenje i tretman neopasnog otpadnog papira i kartona)

Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emsije zagađujućih materija u vode

 • ,,Galenika” d.o.o. Beograd (proizvodnja generičkih lekova, dijetetskih suplemenata, medicinskih sredstava i proizvoda za svakodnevnu upotrebu)

Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode

 • ,,MEGGLE” d.o.o. Kragujevac (proizvodnja mleka i mlekara)

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • ,,Stari Tamiš” Pančevo (farma svinja Nadel klanica)

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • ,,Hissar” d.o.o. Prokuplje (proizvodnja konditorskih proizvoda, kandiranog voća i proizvoda od voća i povrća)

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • ,,ČAR” d.o.o. Kragujevac

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • ,,Mlekara Pančevo” a.d. Pančevo (proizvodnja mleka i mlekara)

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • ,,Rafinerija Nafte” a.d. Pančevo

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • ,,STUP Vršac” a.d Vršac

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • ,,Master Fruits” d.o.o. Beograd

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • Inter-Mehanika” d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za dobijanje vodne dozvole

 • ,,Knauf Insulation” ltd. Belgrade – Surdulica (Proizvođač građevinskog materijala i konstruktivnih sistema)

Priprema zahteva za dobijanje vodne dozvole

 • ,,Energo-Zelena” d.o.o. Indjija

Priprema zahteva za dobijanje vodne dozvole

 • ,,BiP” a.d. Beograd

Priprema zahteva za dobijanje vodne dozvole

 • JP ,,Kovinski komunalac” Kovin

Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode

 • ,,TRENDTEX” d.o.o. Prijepolje

Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode

 • ,,Dahlia” d.o.o.

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • ,,Xella“ d.o.o.

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • „CHIPS WAY“ d.o.o.

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • „Mlekara Leskovac“ d.o.o.

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • MEMIKA 7“ d.o.o. Surčin

Priprema zahteva za dobijanje vodne dozvole