Akcioni planovi i vodne dozvole

AKCIONI PLAN ZA POSTEPENO SMANJENJE EMISIJA ODREĐENIH ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODI I PRIBAVLJANJE VODNE DOZVOLE

 • ,,Arabesa” d.o.o. Beograd (skladištenje i tretman neopasnog otpadnog papira i kartona)

Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emsije zagađujućih materija u vode

 • ,,Galenika” d.o.o. Beograd (proizvodnja generičkih lekova, dijetetskih suplemenata, medicinskih sredstava i proizvoda za svakodnevnu upotrebu)

Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode

 • MEGGLE” d.o.o. Kragujevac (proizvodnja mleka i mlekara)

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • Stari Tamiš” Pančevo (farma svinja Nadel klanica)

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • Hissar” d.o.o. Prokuplje (proizvodnja konditorskih proizvoda, kandiranog voća i proizvoda od voća i povrća)

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • ČAR” d.o.o. Kragujevac

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • AD “Mlekara Pančevo”, Pančevo (proizvodnja mleka i mlekara)

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • Rafinerija Nafte” a.d Pančevo

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • Master Fruits” d.o.o. Beograd

Akcioni plan za postepeno smanjenje emisija određenih zagađujućih materija u vode

 • Inter-Mehanika“ d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za dobijanje vodne dozvole

 • Knauf Insulation” ltd. Belgrade – Surdulica (Proizvođač građevinskog materijala i konstruktivnih sistema)

Priprema zahteva za dobijanje vodne dozvole

 • Energo-Zelena” d.o.o. Indjija

Priprema zahteva za dobijanje vodne dozvole

 • AD “BiP”, Beograd

Priprema zahteva za dobijanje vodne dozvole

 • JP “Kovinski komunalac“, Kovin

Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode

 • ,,TRENDTEX” d.o.o. Prijepolje

Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode