Planovi upravljanja životnom sredinom

PLANOVI UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM

  • Joint Venture između ,,RIVOLI” S.P.A. ,,INTERCANTIERI VITTADELLO” S.P.A. ,,ADIGE BITUMI” S.P.A.

Plan upravlјanja životnom sredinom za deonicu autoputa E-80 Čifik-Staničenje

  • Joint Venture između COLLINI LAVORI S.P.A. RIVOLI S.P.A. FRIULANA BITUMI S.R.L. GEMAX D.O.O.

Plan upravlјanja životnom sredinom za tunele Predejane i Manajle i za deonicu autoputa E-75 Grdelica – Caričina dolina

  • IGM Engineering Srl. Milano

Plan upravlјanja životnom sredinom za dionicu autoputa E-80: Obilaznica Dimitrovgrad – tuneli Progon i Pržojna Padina za potrebe tendera

  • Infrastructure Development and Construction” d.o.o.

Plan upravlјanja životnom sredinom glavnog projekta gasovoda od bugarske granice do mađarske granice – Plan ublažavanja i Monitoring plan