Planovi upravljanja životnom sredinom

PLANOVI UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM

  • Joint Venture između ,,RIVOLI” S.P.A. ,,INTERCANTIERI VITTADELLO” S.P.A. ,,ADIGE BITUMI” S.P.A.

Plan upravlјanja životnom sredinom za deonicu autoputa E-80 Čifik-Staničenje

  • Joint Venture između COLLINI LAVORI S.P.A. RIVOLI S.P.A. FRIULANA BITUMI S.R.L. GEMAX D.O.O.

Plan upravlјanja životnom sredinom za tunele Predejane i Manajle i za deonicu autoputa E-75 Grdelica – Caričina dolina

  • IGM Engineering Srl. Milano

Plan upravlјanja životnom sredinom za dionicu autoputa E-80: Obilaznica Dimitrovgrad – tuneli Progon i Pržojna Padina za potrebe tendera

  • Infrastructure Development and Construction” d.o.o.

Plan upravlјanja životnom sredinom glavnog projekta gasovoda od bugarske granice do mađarske granice – Plan ublažavanja i Monitoring plan

  • „Powerchina Construction Corporation of China Limited“ – Ogranak Beograd

Plan ublažavanja i monitoringa životne sredine Projekta izgradnje infrastrukture  i nasipanja za depo metroa na Makiškom polju u Beogradu, Opština Čukarica

  • Ek-Pet İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited ŞirketiOgranak Beograd

Izvođačev plan zaštite životne sredine (IPZZS) za Projekat pojačanog održavanja državnog IB puta broj 21 Ivanjica-Sjenica

  • Ras Inženjering

Izvođačev plan upravljanja gradilištem