IPPC

IZRADA DOKUMENTACIJE ZA DOBIJANJE INTEGRISANE DOZVOLE

– IPPC- Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja –

 • Potisje Kanjiža“ a.d. Kanjiža (proizvodnja crepova, podnih i zidnih pločica)

Konsultantske usluge na izradi Zahteva za IPPC dozvolu (Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine)

 • Srpska fabrika Stakla“ a.d. Paraćin (proizvodnja i reciklaža stakla)

Konsultantske usluge na izradi Zahteva za IPPC dozvolu (Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine)

 • Cimos „Livnica Kikinda Automobilska industrija“ d.o.o. Kikinda (livenje gvožđa, livenje čelika, mašinska obrada, proizvodnja delova za auto-industriju, specijalnih alata, alatnim mašina i druge opreme)

Konsultantske usluge na izradi Predloga o najboljim dostupnim tehnikama koje operater postojećeg postrojenja primenjuje ili planira da primeni radi sprečavanja ili smanjenja zagađivanja (koji predstavlja sastavni deo zahteva koji je neophodan za ishodovanje integrisane dozvole – IPPC)

 • Knauf Insulation“ d.o.o. Beograd – Surdulica (proizvodnja građevinskog materijala)

 • Konsultantske usluge na izradi Zahteva za IPPC dozvolu (Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine);

 • Plan upravljanja otpadom;

 • Priprema zahteva za ishodovanje Vodne dozvole

 • ENERGO-ZELENA“ d.o.o. Inđija (uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla- kafilerija i proizvodnja mesnog koštanog brašna i tehničke masti)

 • Izrada Zahteva za IPPC dozvolu (Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine) i prateće dokumentacije neophodne za ishodovanje iste (Plan upravljanja otpadom, Plan vršenja monitoringa, Plan mera za efikasno korišćenje energije, Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje posledica udesa, Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja);

 • Konsultantske usluge u postupku pribavljanja Vodne dozvole;

 • Konsultantske usluge u postupku pribavljanja Upotrebne dozvole

 • FARMAHALAS“ d.o.o. Ada (uzgoj svinja)

Izrada Zahteva za IPPC dozvolu (Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine) i prateće dokumentacije neophodne za ishodovanje iste

 • Mg Serbien“ d.o.o. Baljevac, Raška

Izrada Zahteva za IPPC dozvolu (Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine) i prateće dokumentacije neophodne za ishodovanje iste

 • AD „Neoplanta“ Novi Sad (fabrika mesa)

Izveštaj o spremnosti operatera za dobijanje IPPC dozvole