Dozvole za upravljanje otpadom

Izrada dokumentacije za dobijanje dozvole za upravljanje otpadom

 

„Za sva postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom i za koja se izdaje integralna dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom, priprema se i donosi radni plan postrojenja za upravljanje otpadom“ (član 16. Zakona o upravljanju otpadom ,,Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakoni).

 

Operateri postrojenja za tretman otpada (skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada) podnose nadležnom organu uz zahtev i propisanu dokumentaciju za izdavanje dozvole. Dozvola za sakupljanje i/ili transport otpada izdaje se licu registrovanom za obavljanje delatnosti sakupljanja, odnosno licu koje ima svojstvo prevoznika u skladu sa zakonima kojima se uređuje prevoz u javnom saobraćaju, odnosno domaćem prevozniku, u skladu sa zakonima kojima se uređuje međunarodni javni prevoz.