Stručni kadar

Zorica Isoski
Zorica Isoski,dipl. inž. zaštite životne sredine
Direktor i osnivač preduzeća
Milijan Savić,dipl. menadžer bezbednosti
Zamenik direktora
Ana Spasić
Ana Spasić,dipl. inž. tehnologije
Stručni saradnik
Nebojša Milivojević
Nebojša Milivojević,dip. inž. tehnologije
Savetnik za hemikalije
Dimitrije Isoski,mast. inž. zaštite životne sredine
Stručni saradnik
Jelena Babović
Jelena Babović,mast. inž. tehnologije
Pripravnik
Dunja Plavšić,mast. inž. tehnologije
Pripravnik