Izveštaji o stanju životne sredine

– Ispitivanje, analiza i izrada Izveštaja o stanju životne sredine –

 • „Mei Ta Europe ” d.o.o. Barič

Analiza rezultata merenja „nultog stanja“ sa izveštajima o ispitivanju parametara zagađivanja zemljišta na lokaciji fabrike „Prva Iskra – Bazna hemija“– u restrukturiranju, i fabrike za proizvodnju linearnog alkil benzola „Prva Iskra – LAB“ d.o.o. Barič – u restrukturiranju, Barič;

Analiza rezultata merenja „nultog stanja“ sa izveštajima o ispitivanju parametara zagađivanja zemljišta i podzemnih voda na lokaciji buduće Fabrike automobilskih delova MTE Barič

 • POSEIDON GROUP” d.o.o. Beograd

Analiza rezultata merenja „nultog stanja sa izveštajima o ispitivanju parametara zagađivanja zemljišta i podzemnih voda na kompleksu bivše fabrike gumenih proizvoda „Rekord Rakovica, Beograd

 • DELHAIZE SERBIA” d.o.o. Beograd

Analiza rezultata merenja „nultog stanja“ sa izveštajima o ispitivanju parametara zagađivanja i stručnim mišljenjem ovlašćene laboratorije na lokaciji Centralnog distributivnog skladišta prehrambene robe i robe široke potrošnje sa pratećim sadržajem

 • ,,GEBRÜDER WEISS” d.o.o. Belgrade

Analiza rezultata merenja „nulta tačka“ sa izveštajima parametara zagađivanja, ispitivanja podzemnih zagađenja voda i plan monitoringa

 • TERMOINŽENJERING” d.o.o. Beograd

Izveštaj o stanju zagađenosti zemljišta terena na lokaciji Lola Fluidomatik d.o.o. Beograd- Zemun – u stečaju

 • ,,SINTELON.RS” d.o.o. Bačka Palanka

Sveobuhvatna analiza životne sredine

 • ,,TARKET” d.o.o. Bačka Palanka

Sveobuhvatna analiza životne sredine

 • ,,Livnica A&T” d.o.o. Beograd

Stručna analiza o nivou zagađenosti životne sredine na lokaciji bivšeg „IMT-FOM“a.d.

 • Agencija za privatizaciju” d.o.o. Beograd

 • Procena stanja zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (Due Diligence) za „Institut za puteve” – Beograd, kao podizvođač sa „Ekonomskim Institutom” a.d. iz Beograda;

 • Procena stanja zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (Due Diligence) za „Porečje” Vučje, kao podizvođač sa „Ekonomskim Institutom” a.d. iz Beograda

 • WSP” d.o.o. Rumunija

Procena stanja zaštite životne sredine za „Apatinsku pivaru” Apatin

 • ,,Tehnopapir” d.o.o. Beograd

Izveštaj o ispitivanju zemljišta – opština Palilula, Beograd

 • ,,Energogroup” d.o.o. Beograd

Izveštaj o ispitivanju zemljišta

 • JP „Skijališta Srbije”

 • Izveštaj o sagledavanju obaveza JP „Skijališta Srbije“ proisteklih iz studija o proceni uticaja na životnu sredinu u ski centru Stara planina

 • Izveštaj o sagledavanju obaveza JP „Skijališta Srbije“ proisteklih iz studija o proceni uticaja na životnu sredinu u ski centru Kopaonik

 • Izveštaj o sagledavanju obaveza JP „Skijališta Srbije“ proisteklih iz studija o proceni uticaja na životnu sredinu u ski centru Tornik

 • JP „Toplana” Kikinda

Izveštaj o stanju životne sredine JP „Toplana“ Kikinda

 • „Energogroup“ d.o.

Analiza rezultata merenja „nultog stanja sa izveštajima o ispitivanju parametara zagađivanja zemljišta na lokaciji u Inđiji

Analiza rezultata merenja „nultog stanja sa izveštajima o ispitivanju parametara zagađivanja zemljišta na lokaciji u Novoj Pazovi

 • JP „Užice razvoj“

Izveštaj o stanju zemljišta