O nama

Aurora green d.o.o. je srpsko privredno društvo koje okuplja visokoobrazovan i stručni multidisciplinarni tim sposoban za pružanje kvalitetnih, profesionalnih usluga.
Prilikom pružanja usluga rukovodi se, kako važećom zakonskom regulativom Republike Srbije, tako i propisima Evropske Unije i nacionalnim i međunarodnim standardima.

Poslovanje Aurora green d.o.o. za prioritetne ciljeve ima konstantno pomeranje granica poslovanja u inovativnom smislu, pružanje visokokvalitetnih usluga, vodeći, pri tome, računa o zadovoljstvu svih zainteresovanih strana.
Radi održavanja kontinuiteta i stalnog unapređenja usluga oslanja se na podršku, saradnju i sugestije od strane klijenata i zaposlenih, imajući u vidu da svaki konstruktivni predlog predstavlja mogućnost napretka.

Aurora green d.o.o. je prepoznatljiv, pouzdan partner, kako u zemlji tako i u regionu, pokretač inicijativa za podizanje nivoa kvaliteta usluga u Srbiji.

 

Istorijat

 2011 – Privredno društvo Aurora Green d.o.o., osnovano je dana  12.09.2011.godine. Zorica Isoski, kao jedan od osnivača (50%) Victoria consulting d.o.o., je nakon podele i preuzimanja većeg broja zaposlenih, osnovala privredno društvo Aurora Green d.o.o. koje se bavi inženjeringom i konsaltingom u oblasti životne sredine i konsaltingom standarda sistema menadžmenta.

Ključne usluge Aurora Green d.o.o. su:

  • Usluge iz oblasti zaštite životne sredine (izrada studija procena uticaja projekata na životnu sredinu i pratećih zahteva, planova upravljanja otpadom, studija izvodljivosti, IPPC dokumentacije, dokumenata za SEVESO postrojenja, usluge savetnika za hemikalije, izrada LEAP-a, i druge usluge inženjeringa i konsaltinga u oblasti životne sredine).
  • Konsalting iz oblasti uvođenja i primene standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001)

2006-2011 – Victoria Consulting d.o.o je osnovano u maju 2006. godine sopstvenim kapitalom suosnivača: Zorice Isoski (50 %) i Dragane Petrović (50 %).

Osnovni koncept  privrednog društva bio je da se obuhvate konsultantske i inženjerske usluge u oblasti životne sredine i standarda sistema menadžmenta i da se koristi sinergija ovih usluga i na taj način tržištu pruži nešto novo i inovativno.

Pozicioniranje preduzeća kao konsultantske i inženjerske kuće za koju se zna u stručnim krugovima i koje je veći broj poslova dobijalo na osnovu preporuka klijenata usledilo je već tokom prvih godina rada.

Vizija i strategija

-Vizija –

Aurora Green d.o.o. je  prepoznatljiv, pouzdan partner, kako  u zemlji tako i u regionu,  pokretač incijativa za podizanje nivoa  kvaliteta usluga u Srbiji.

– Strategija –

Poslovanje Aurora Green d.o.o. za prioritetne ciljeve ima  konstantno pomeranje granica poslovanja u inovativnom smislu, pružanje visoko kvalitetnih usluga vodeći pri tome računa o zadovoljstvu svih zainteresovanih strana.
Radi održavanja kontinuiteta i stalnog unapređenja naših usluga oslanjaćemo se na podršku, saradnju i sugestije od strane klijenata i zaposlenih  imajući u vidu da svaki konstruktivni predlog predstavlja mogućnost napretka