Studija procene uticaja i konsultantske usluge

PROCENE UTICAJA PROJEKATA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA INVESTITORE

– izrada Studija procene uticaja i konsultantske usluge –

 

 • ,,YUGOROSGAZ” a.d. Beograd (transport prirodnog gasa)
 • ,,NIS” a.d. Beograd (naftna industrija)
 • ,,MG SERBIEN” d.o.o. Beograd (tretman opasnog otpada)
 • Preduzeće za puteve Valjevo (asfaltna baza)
 • ,,BARBA” d.o.o. Beograd (klanica)
 • ,,EPS Rudarski basen Kolubara” d.o.o. (Površinski kopovi „Kolubara” ) Baroševac
 • ,,LAFARGE BETON” d.o.o. Beograd-Zemun (proizvodnja betona)
 • ,,XELLA SRBIJA” d.o.o. Lazarevac (zidni građevinski materijal – YTONG)
 • ,,MK-FINTEL WIND” a.d. (vetrogeneratori)
 • JP „Emisiona tehnika i veze” (emisione stanice)
 • JKP „KOMRAD” Vranje (deponija i kompostiranje)
 • ,,NAFTA” a.d. Smederevo (skladište naftnih derivata)
 • ,,PETROL LPG” d.o.o. Beograd (skladište TNG)
 • ,,ENERGO INVEST GROUP” d.o.o. (stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom)
 • ,,VML” d.o.o. Surčin (skladište naftnih derivata)
 • ,,MB Gas Oil” d.o.o. Beograd (skladište naftnih derivata)
 • AD „Mlekara Pančevo” Pančevo (proizvodnja mleka i mlečnih proizvoda)
 • ,,US Steel Serbia-Stara Železara” d.o.o. Smederevo (industrija čelika)
 • ,,Toza Marković” a.d. Kikinda (ciglarska kompanija)
 • ,,Potisje Kanjiža” a.d. Kanjiža (proizvodnja pokrivnih elemenata)
 • ,,Nelt Co.” d.o.o. Beograd (trgovina, distribucija robe široke potrošnje, logističke usluge)
 • ,,Ingrapomni” d.o.o. Beograd (proizvodnja betona, betonske galanterije, separisanih agregata, proizvodnja i ugradnja asfalta, eksploatacija i prerada kamena, prerada armature, pružanje usluga prevoza, održavanje vozila i mašina za spostvene potrebe)
 • ,,Silver Lake Investment” d.o.o. Beograd  (grupacija Grand kafe, više projekata)
 • ,,EZO Grupa” d.o.o. Beograd (skladište opasnog otpada)
 • TC „Merkator”  Šabac (tržni centar)
 • TC ,,Merkator”  Kruševac (tržni centar)
 • ,,Elita-cop” d.o.o. Beograd (proizvodnja betona)
 • ,,BIODIZEL CO” d.o.o. Beograd (upravljanje otpadom)
 • ,,Plastika” a.d. Nova Varoš (fabrika za preradu plastičnih masa)
 • ,,FRUVEIMPEX” d.o.o. Beograd (proizvodnja bakarnih granula od otpadnog bakra)
 • ,,Pan Non Oil” d.o.o. Bor (proizvodnja energije iz biomase)
 • ,,MIŠKO EURO PALETE” d.o.o. Zemun (upravljanje otpadom)
 • ,,Eurofoil” d.o.o. Bor (fabrika poliester folija)
 • ,,Arabesa” d.o.o. Barič (fabrika za reciklažu otpadnog papira)
 • ,,PET EKO RECYCLING” d.o.o. Beograd (upravljanje otpadom)
 • ,,Helion” d.o.o. Čačak (topljenje otpada od aluminijuma)
 • ,,Sekundar” d.o.o. Beograd (upravljanje otpadom)
 • ,,VHP sistem” Beograd (reciklaža ketridža)
 • ,,Ekometal” d.o.o. Saraorci, Smederevo (upravljanje otpadom)
 • ,,Berbek komerc” d.o.o. Osipaonica (upravljanje otpadom)
 • ,,Sirovina Kop” d.o.o. Beograd (upravljanje otpadom)
 • ,,Blubis” d.o.o. Surčin (upravljanje otpadom)
 • ,,Brendoil” d.o.o. Beograd (benzinska stanica)
 • ,,Ecocetes” d.o.o. Vranje (upravljanje otpadom)
 • ,,Geosystem” d.o.o. Beograd (hidroelektrane)
 • Građevinska radnja „Zaovljanac” Bajina Bašta (građevinska radnja)
 • ,,Yubeg Co” Zemun (upravljanje otpadom)
 • ,,Ludwig Christ & Co” Smederevo (proizvodnja boja i smola)
 • ,,Agricol Farms Group” d.o.o. Beograd (klanica)
 • ,,Lika sistem” d.o.o. Beograd (benzinska stanica)
 • ,,Rančić”  d.o.o. Starčevo, Pančevo (upravljanje otpadom)
 • ,,Larico Plus” d.o.o. Ruma (benzinska stanica)
 • PD „Omoljica” a.d. Omoljica (farma svinja i proizvodnja žitarica)
 • ,,Brako Feroprodukt” d.o.o. Pančevo (proizvodnja žica)
 • ,,Vrelo” Sokobanja (primarna proizvodnja – riba)
 • ,,Granexport” a.d. Pančevo (uvoz-izvoz žitarica)
 • ,,ZZ LAS TUTIN RIBARIĆE” Tutin (farma stoke)
 • ,,TA Balašević” d.o.o. Beograd (mini-hidroelektane)
 • ,,Ćure” d.o.o. Blace (industrija gume)
 • ,,PP Niskogradnja” a.d. Trstenik (priprema asfalta)
 • ,,Grafix” d.o.o. Beograd (grafička industija)
 • ,,Omnis” d.o.o. Beograd (multifunkcionalni kompleks i trgovina)
 • ,,Špik Iverica” Ivanjica (prerada drveta)
 • ,,Bioenergy Point” d.o.o. Beograd (prerada drveta i proizvodnja paleta)
 • ,,MK” d.o.o. Leskovac (klanica)
 • ,,Squadra” d.o.o. Beograd (prerada ribe)
 • ,,Sokorec” Sokobanja (reciklažni centar)
 • ,,Prizad” d.o.o, Beograd (skladište hemikalija)
 • ,,Daniel Kop Novi” d.o.o. Beograd (transport i skladištenje otpada)
 • ,,REMEO” d.o.o. Beograd (skladištenje otpada)
 • ,,FEPLO” d.o.o. Čačak (skladištenje i tretman otpada)
 • ,,NKM Metlis” d.o.o. Kruševac (skladištenje i tretman opasnog otpada-demontaža automobila)
 • ,,SO Čajetina” (gondola žičara Zlatibor – Tornik)
 • JP „Skijališta Srbije” (ski-staza Tornik, Zlatibor)
 • JP „Skijališta Srbije” (ski-lift ,,Bandera, Tornik, Zlatibor)
 • JP „Skijališta Srbije” (osvetljenja ski staze ,,Pančić u ski centru Kopaonik)
 • JP „Skijališta Srbije” (dupli ski-lift ,,Marine vode u ski centru Kopaonik)
 • ,,Kalemegdan development” d.o.o. Beograd (stambeno-poslovni kompleks ,,K-District)
 • ,,Ondaplast” d.o.o. Subotica (proizvodnja ostalih proizvoda od plastike)
 • ,,OU Sokobanja” (rekonstukcija postrojenja za proizvodnju vode za piće)
 • ,,Green energy point” d.o.o. Beograd (termički tretman otpadnog drveta)
 • ,,PIGGY CENTAR” d.o.o. Beograd (trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje)
 • ,,NBA-Commerce” d.o.o. Leskovac (livnica)
 • „FEKA Automotive d.o.o.  (postrojenje za lakiranje farova)
 • ,,Perutnina Ptuj a.d (živinarska farma)
 • ,,Devix” d.o.o. Lazarevac (proizvodnju ugljenih briketa)
 • ,,SAVACOOP” d.o.o. Novi Sad (uvoz i distribucija sredstava za zaštitu bilja, semenske robe, stočne hrane, đubriva, folija za plastenike, opreme za navodnjavanje, opreme za poljoprivredu, alata i tehničke robe, htz opreme, garden i dopunskog hobi programa, kao i programa za domaćinstva)
 • ,,AZVIRT” OGRANAK BEOGRAD (Razvoj autoputeva i saobraćajne infrastrukture – autoputevi, mostovi)
 • ,,Euro Petrol” d.o.o. Subotica (veleprodaja, maloprodaja i distribucija svih vrsta goriva)
 • Poljoprivredni kombinat „Zlatibor“ d.o.o. Zlatibor (Postrojenje za preradu mleka i proizvodnju mlečnih proizvoda)
 • ,,Petrokor d.o.o. (preduzeće za izgradnju)
 • ,,Forma pharm SPV d.o.o. (preduzeće za konsalting, inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu)
 • ,,МК МОUNTAIN RESORT“ d.o.o. (hotelski smeštaj)
 • ,,SMP Automotive Interior Modules d.o.o. (proizvodni kompleks za proizvodnju unutrašnjih sistema, odnosno komponenti za automobilsku industriju)
 • ,,Composting d.o.o. (postrojenje za privremeno skladištenje i tretman – kompostoranje neopasnog biorazgradivog otpada na komposteru i na kompostnom polju)
 • ,,Chempro d.o.o. (postrojenje za tretman opasnog ambalažnog otpada)
 • „ARTECON“ d.o.o. (apartmani i hotel)
 • „CHIPS WAY“ d.o.o. (postrojenje za proizvodnju čipsa i drugih proizvoda od krompira)
 • „Apatinska pivara“ d.o.o. (proizvodnja piva)