LEAP

LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLANOVI (LEAP)

  • Grad Kragujevac

Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) za grad Kragujevac

  • Opština Vranje

Seminar metodologija izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana za opštinu Vranje

  • Opština Obrenovac

Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP)

  • Opština Čukarica

Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) opštine Čukarica

  • Grad Pirot

Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) grada Pirota