06. феб 2015. Navigation, News

03.02.2015. god – Konsultantske usluge u proceduri dostavljanja Godišnjeg Izveštaja o posebnim tokovima otpada (PTP2) za preduzeće Mark Master d.o.o. iz Subotice

Konsultanti Aurora green d.o.o. izradili su za preduzeće Mark Master d.o.o. Dnevnu evidenciju o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada i na osnovu toga dostavili Agenciji za zaštitu životne sredine Godišnji izveštaj o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada za 2014. godinu.