04. јул 2012. Navigation, News

03.07.2012. Ugovor o izradi studije opravdanosti

Potpisan ugovor između Aurora green d.o.o. i Instituta ekonomskih nauka, Beograd, o izradi studije opravdanosti za izgradnju energetskog objekta, skladišta nafte i naftnih derivata, u okviru poslovnog kompleksa Privrednog društva za proizvodnju, trgovinu i usluge, „VML“ d.o.o.