04. сеп 2013. Navigation, News

03.09.2013 – Izrada dokumentacije za IPPC dozvolu za postrojenje za neškodljivo uklanjanje otpada životinjskog porekla „Energo-Zelena“ d.o.o. u Inđiji

U okviru pripreme dokumentacije neophodne za podnošenje zahteva za dozvolu za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađenja za postrojenje za neškodljivo uklanjanje nejestivih proizvoda životinjskog porekla – kafileriju „Energo-Zelena“ d.o.o. iz Inđije, konsultanti „Aurora green“ d.o.o. su izradili deo dokumentacije i predali investitoru sledeće:

–          Plan upravljanja otpadom,

–          Plan vršenja monitoringa,

–          Plan mera za efikasno korišćenje energije,

–          Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje posledica udesa,

–          Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.