09. феб 2015. Navigation, News

04.02.2015 – Konsultantske usluge u proceduri dostavljanja Godišnjeg Izveštaja o otpadu proizvođača otpada (GIO 1) za preduzeće Kompanija IVA d.o.o.

Konsultanti Aurora green izvršili su kontrolu Dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada Kompanija IVA d.o.o. i na osnovu evidencije dostavili Agenciji za zaštitu životne sredine Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO 1) za 2014. godinu.