06. јул 2012. Navigation, News

04.07.2012. Plan upravljanja otpadom za HE Đerdap II

Konzorcijum preduzeća Aurora green, Tekon-tehnokonsalting i Dekonta, je za potrebe naručioca Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ započeo izradu projekta:

Upravljanje otpadom u JP „Elektroprivreda Srbije“-

Plan upravljanja otpadom 2012 – 2022 – Hidroenergetski objekti:

PD „HE Đerdap“ d.o.o: HE „Đerdap 1“, HE „Đerdap 2“, HE „Pirot“, „Vlasinske HE“

PD „Drinsko-limske HE“ d.o.o:  HE „Bajina Bašta“, „Limske HE“, HE „Elektromorava“ Čačak, HE „Zvornik“ Mali Zvornik.

U cilju izrade Plana upravljanja otpadom za HE Đerdap 2, dana 04.07.2012. konsultanti su zajedno sa naručiocem obišli predmetnu lokaciju.