11. апр 2012. Navigation, News

05.04.2012. Predata dokumentacija za ishodovanje Integrisane dozvole (IPPC dozvole) Knauf Insulation d.o.o.

05.04.2012.  stručni tim Aurora Green d.o.o. je, zajedno sa predstavnicima Knauf Insulation d.o.o. iz Surdulice, predao Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog  planiranja  dokumentaciju za ishodovanje Integrisane dozvole (IPPC  dozvole).

Stručni tim Aurora Green d.o.o. je za preduzeće Knauf Insulation d.o.o., Surdulica  izradio sledeća dokumanta:

– Zahtev za izdavanje integrisane dozvole (IPPC dozvole)

– Plan upravljanja otpadom

– Plan vršenja monitoringa

– Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja

–  Program mera prilagođavanja rada postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima