10. дец 2013. Navigation, News

05.12.2013. Održana obuka iz oblasti upravljanja otpadom za zaposlene u JP EPS „Elektrosrbija“ d.o.o Kraljevo

U prostorijama „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo „Aurora green“ je održala Obuku o upravljanju otpadom u okviru koje su bile prezentovane sledeće teme:

–   Aktuelni propisi iz oblasti upravljanja otpadom koji direktno/ indirektno utiču na poslovanje privrednih društava u sastavu JP EPS;

–   Posebni tokovi otpada;

–   Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada;

–   Dokument o kretanju otpada;

–   Obrazac DEO 1 – Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada;

–   Obrazac GIO 1 –  Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada;

–   Sadržaj plana upravljanja otpadom i uticaj opasnog otpada na zdravlje.